تبلیغات
مشخصات فردی 

نام                                        روح اله

نام خانوادگی                            عسکری

تاریخ تولد                               1358/7/1

جنسیت                               مرد - متاهل

محل سکونت                      ایران  -شهر فرخی از توابع خوروبیابانک

مشخصات تماس

ایمیل                                      bahasabzkavir@gmail.com

تحصیلات                                  کارشناسی

رشته تحصیل                              حقوق قضا

تحصیلات                                   دیپلم فنی حرفه ای از یزد رشته درودگری

حرفه
محل کار                         شهر خودم
علاقه                   
وکالت  ومشاوره